Μαρία Παπαδημητρίου
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Πόλη[ Συλλογικό έργο, Οδοιπορικό στην Ιστανμπούλ ]Περιοδικό "Bookmarks" τχ.9Ιούλιος 2010
Η θάλασσα[ John Banville, Η θάλασσα ]Περιοδικό "Bookmarks" τχ.724/2/2010
Η συγκέντρωση[ Anne Enright, Η συγκέντρωση ]Περιοδικό "Bookmarks" τχ.610/2/2010
Η μυστική γραφή[ Sebastian Barry, Η μυστική γραφή ]Περιοδικό "Bookmarks" τχ.22/12/2009