Αναστάσιος Β. Μιχόπουλος
Ελλάδα


Είναι αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Οι σπουδές του εντοπίζονται στις επιστημονικές περιοχές της Διοίκησης και του Δικαίου. Η επιστημονική και ερευνητική του δραστηριότητα σε συνδυασμό με τη μεγάλη τεχνοκρατική εμπειρία στο χώρο της Εκπαίδευσης, αλλά και της νομικής επιστήμης ασχολούμενος με τη Δικηγορία, συνέβαλαν στην εκπόνηση ερευνητικού-συγγραφικού έργου στα επιστημονικά πεδία της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και τους Εκπαιδευτικού Δικαίου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας