Γιάννης Παγώνης
Ελλάδα


Γεννήθηκε Μεγάλη Παρασκευή του 1961 στην Αθήνα. Υπηρετεί ως δικαστικός γραμματέας στο Πρωτοδικείο. Είναι νυμφευμένος και έχει δύο παιδιά.

Τίτλοι:
Συγγραφέας