Άρης Καλαντίδης
Ελλάδα


Ο Άρης Καλαντίδης είναι υποψήφιος διδάκτορας στον Τομέα Πολεοδομίας και Χωροταξίας του ΕΜΠ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας