Φρόσω Καβαλάρη
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ιστορικό Μυθιστόρημα[ Μιχάλης Μοδινός, Ο μεγάλος Αμπάι ]Ενημερωτικό Δελτίο Τ.Ε.Ε. 19/3/2007