Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς
Κύπρος


Ο Καθηγητής Δρ. Κωνσταντίνος Ν. Φελλάς έχει ολοκληρώσει τις ακαδημαϊκές του σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο σε θέματα κοινωνιολογίας, κοινωνικής ψυχολογίας και ανώτερων κοινωνιολογικών ερευνών. Η ερευνητική του εμπειρία στον Κυπριακό και διεθνή χώρο και οι επιστημονικές του δημοσιεύσεις επικεντρώνονται στα θέματα των κοινωνικών πτυχών της δημόσιας υγείας, γένους και σεξουαλικότητας, εθνότητας και φυλής ως επίσης και μεθόδους κοινωνιολογικών ερευνών. Εργάζεται ως Αντιπρύτανης Έρευνας και Ακαδημαϊκού Προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Κύπρο. Είναι επίσης Πρόεδρος του Συνδέσμου Κοινωνιολόγων Κύπρου (www.sociology.org.cy) και Εκτελεστικός Διευθυντής του Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών RUBSI (www.rubsi.org).

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής