Αθανάσιος Φωκάς
Ελλάδα


Ακαδημαϊκός, Καθηγητής Μη Γραμμικών Μαθηματικών Επιστημών, στο Cambridge.

Τίτλοι:
Συγγραφέας