Γιώργος Μήλλας
Ελλάδα


Ο Γιώργος Μήλλας γεννήθηκε τον Απρίλιο 1936 στην Αθήνα. Τα παιδικά και τα
μαθητικά του χρόνια ήταν δύσκολα εξαιτίας της αντιστασιακής δράσης του πα΄τερα του και των διώξεων που ακολούθησαν στην περίοδο του Εμφυλίου. Σπούδασε στο Πολυτεχνείο και αποφοίτησε το 1960 από τη Σχολή των Πολιτικών
Μηχανικών. Εργάστηκε στην Ελλάδα και μερικά χρόνια στην Αγγλία όπου είχε
εγκατασταθεί για οικογενειακούς λόγους. Από το 1982 ζει μόνιμα στην Αθήνα.

Τίτλοι:
Συγγραφέας