Κωνσταντίνος Α. Δημητρακόπουλος
Ελλάδα


Ο Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος είναι καθηγητής στο Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας