Στυλιανός Ανδρεαδάκης
Ελλάδα


Ο Στυλιανός Ανδρεαδάκης είναι καθηγητής του Τομέα Άλγεβρας και Γεωμετρίας στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας