Δημήτρης Μιχαλόπουλος
Ελλάδα


Ὁ Δημήτρης Μιχαλόπουλος γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα τὸ 1952. Σπούδασε στὴν Ἰταλικὴ Σχολὴ Ἀθηνῶν (1964-1970), στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ ΕΚΠΑ (1970-1974), στὴν École Pratique des Hautes Études (1974-1975) καί, μὲ ὑποτροφία τῆς Γαλλικῆς Κυβέρνησης, στὴν École des Hautes Études en Sciences Sociales, ὅπου τὸ 1978 ἀναγορεύθηκε διδάκτωρ Κοινωνικῆς καὶ Οἰκονομικῆς Ἱστορίας.
Ὑπῆρξε ἐπιμελητὴς τῶν ἀρχείων τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ (1980-1982), λέκτωρ καὶ ἐπίκουρος καθηγητὴς στὴ Σχολὴ ΝΟΕ τοῦ ΑΠΘ (1982-1994), διευθυντὴς τοῦ Μουσείου Βούρου-Εὐταξία τῆς Πόλεως τῶν Ἀθηνῶν (1990-2000), καθηγητὴς τῆς Ναυτικῆς Σχολῆς Πολέμου (1990-1997) καὶ τῆς Σχολῆς Ναυτικῶν Δοκίμων (1994-1997), ἐπιστημονικὸς συνεργάτης τῆς Ἑταιρείας τῶν Φίλων τοῦ Λαοῦ (2002-2003) καὶ ἐπιστημονικὸς διευθυντὴς τοῦ Ἱδρύματος Ἱστορίας τοῦ Ἐλευθερίου Βενιζέλου καὶ τῆς ἀντίστοιχης Ἐθνικῆς Περιόδου (2004-2011). Σήμερα συνεργάζεται μὲ τὸ Ἰνστιτοῦτο Ἱστορίας Ἐμπορικῆς Ναυτιλίας καὶ διδάσκει (ἐθελοντικῶς) Θέματα Βαλκανικῆς καὶ Ναυτικῆς Ἱστορίας στὸ Λαϊκὸ Πανεπιστήμιο τῆς ΕΦΛ.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Εισήγηση