Μάνος Ν. Κόνσολας
Ελλάδα


Ο Μάνος Ν. Κόνσολας είναι Αναπληρωτής Καθηγητής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Είναι πτυχιούχος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας Ρόδου, του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α, από το οποίο απέκτησε και τη διδακτορική του διατριβή. Είναι μέλος σε διεθνείς επιστημονικές και εκπαιδευτικές ενώσεις. Έχει επιμεληθεί διεθνείς εκδόσεις και μελέτες. Είναι συγγραφέας βιβλίων, κεφαλαίων σε συλλογικούς τόμους, άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά πανελληνίων και διεθνών συνεδρίων. Διαθέτει, επιπλέον, εμπειρία ως κριτής - αξιολογητής άρθρων για δημοσιεύσεις σε ελληνικά και διεθνή περιοδικά. Είναι συντάκτης ερευνητικών προτάσεων και μέλος ερευνητικών ομάδων σε εθνικά και διεθνή προγράμματα που αφορούν στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το συγγραφικό και ερευνητικό του έργο εστιάζει στα προγράμματα σπουδών, την εφαρμοσμένη παιδαγωγική, τη διδακτική μεθοδολογία, τα περιεχόμενα μάθησης, καθώς και τις εναλλακτικές εφαρμογές αναλυτικών προγραμμάτων στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής