Ιωάννα Καστέλλη
Ελλάδα


Η Ιωάννα Καστέλλη είναι Διδάκτορας στα Οικονομικά της Τεχνολογίας. Απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος DΕΑ από το Πανεπιστήμιο Paris X-Nanterre. Εργάζεται ως ερευνήτρια στο Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ως ειδικός επιστήμονας στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα κινούνται στην περιοχή της Βιομηχανικής Δυναμικής και των Οικονομικών της Τεχνολογίας με έμφαση σε θέματα δημιουργίας και διάχυσης της γνώσης στα σύγχρονα βιομηχανικά συστήματα, επιχειρηματικότητας και βιομηχανικής και τεχνολογικής πολιτικής. Έχει δημοσιεύσει σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους και έχει συμμετάσχει σε πολλά διεθνή και ελληνικά συνέδρια.

Τίτλοι:
Συγγραφέας