Σταυρούλα Καλδή
Ελλάδα


Η Σταυρούλα Καλδή είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδαγωγικών και Διδακτικής Μεθοδολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (ΠΤΔΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΠΘ). Πραγματοποίησε πτυχιακές σπουδές στο ΑΠΘ και ως υπότροφος του ΙΚΥ μεταπτυχιακές σπουδές (MA & PhD) στο Πανεπιστήμιο του Sussex (Ηνωμένο Βασίλειο). Έχει μεγάλη διδακτική εμπειρία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών) και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα. Σημαντική είναι η συνεισφορά της στη Σχολική Πρακτική Άσκηση των φοιτητών/τριών του ΠΤΔΕ του ΠΘ. Επιστημονικές της εργασίες είναι δημοσιευμένες σε διεθνή και ελληνικά επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων και συλλογικούς τόμους και διαθέτει, επιπλέον, εμπειρία ως κριτής επιστημονικών άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται κυρίως στις καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις όπως είναι η διδακτική μέθοδος project, η ομαδοκεντρική διδασκαλία και μάθηση και η διαφοροποιημένη διδασκαλία καθώς και στην εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών (υποψήφιων και ενενεργεία) αλλά και σε θέματα του σύγχρονου σχολείου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας