Αιμίλιος Καλιακάτσος
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια
Εισήγηση
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Χρειάζεται η πολιτική ιδεολογίες;[ Παντελής Ε. Λέκκας, Αφαίρεση και εμπειρία ]"The Books' Journal" τχ.33Ιούλιος 2013