Μάριος Κωνσταντίνου
Ελλάδα


Κλινικός και Δικανικός Νευροψυχολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Κοινωνικών Επιστημών, Πρόγραμμα Ψυχολογίας, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Διευθυντής του Center for Cognitive and Behavioral Psychology

Τίτλοι:
Συγγραφέας