Βασιλική Παρρά
Ελλάδα


Η Βασιλική Παρρά είναι διδάκτορας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας