Μαίρη Κοσμίδου
Ελλάδα


Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Νευροψυχολογικής Αξιολόγησης, Διευθύντρια Εργαστηρίου Γνωστικής Νευροεπιστήμης, Τμήμα Ψυχολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια