Κατέ Καζάντη
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Για χάρη της ελπίδας των ηττημένων[ Νίκος Θέμελης, Η συμφωνία των ονείρων ]"Βραδυνή" 30/10/2010
Στην πλευρά των ηττημένων[ Σωτήρης Φ. Δημητρίου, Τα ζύγια του προσώπου ]"Βραδυνή" 13/3/2010