Αμβρόσιος Φραντζής


Ο Αμβρόσιος Φραντζής (Καλάβρυτα 1778 - Αθήνα 1851) μυήθηκε στη Φιλική Εταιρεία το 1819 και ανέπτυξε μεγάλη δράση στην Πελοπόννησο, μύησε στην φιλική εταιρεία όλους τους μοναχούς του Μεγάλου Σπηλαίου, ενώ πήρε μέρος σε πολλές πολεμικές επιχειρήσεις.

Τίτλοι:
Συγγραφέας