Θέμης Ξανθόπουλος
Ελλάδα


Ο Θέμης Ξανθόπουλος διετέλεσε υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ, πρώην Πρύτανης στο ΕΘνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο.

Τίτλοι:
Εισηγητής