Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου
Ελλάδα


Ο Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Φ.Π.Ψ. της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών υπηρέτησε στη Σχολή αυτή επί 40 έτη (1962-2002), περνώντας από όλες τις βαθμίδες του επιστημονικού προσωπικού. Μετά το διδακτορικό του δίπλωμα (1967) μετεκπαιδεύτηκε για δύο χρόνια στο Παρίσι με υποτροφία της Γαλλικής Κυβερνήσεως (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Section Siences Sociales).
Οι μελέτες του και τα δημοσιεύματα του στρέφονται στην ιστορική και πολιτισμική διάσταση της παιδείας / εκπαίδευσης καθώς και στη θεωρία και ανάπτυξη του σχολικού προγράμματος. Είναι ιδρυτής του Μουσείου της Παιδείας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Επιμελητής
Εισηγητής