Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Οι μεταβολές στη νομολογία, τα όρια αυτών και το Σύνταγμα[ Σπύρος Βλαχόπουλος, Οι συνταγματικές διαστάσεις της μεταβολής της νομολογίας ]"Η Καθημερινή"/ "Τέχνες και Γράμματα" 21/6/2020
Για τις σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας[ Ιωάννης Δ. Σαρμάς, Σχέσεις πολιτείας και εκκλησίας ]"Η Καθημερινή" 6/8/2019
Θρησκευτικός πολιτισμός και κρατική ουδετερότητα[ Θεοδόσιος Χ. Τσιβόλας, Η έννομη προστασία των θρησκευτικών πολιτιστικών αγαθών ]"The Books' Journal" τχ.53Μάρτιος 2015
Οι θρησκευτικές πεποιθήσεις στη δημόσια σφαίρα[ Θεοδόσης Α. Τσιρώνης, Εκκλησία πολιτευόμενη ]"The Books' Journal" τχ.26Δεκέμβριος 2012