Γιώργος Λάμπρου
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Φωτογράφος
Γλύπτης