Πιέρα Λευθεριώτου
Ελλάδα


ΗΠιέρα Λευθεριώτου ασχολείται επί σειρά ετών με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων, την εκπόνηση εκπαιδευτικού υλικού και την εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Την περίοδο 1984-1988 ήταν μέλος του Συμβουλίου Λαϊκής Επιμόρφωσης του νομού Αχαΐας και στη συνέχεια, μέχρι και σήμερα, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας Λαϊκής Επιμόρφωσης (νυν Γ.Γ. Δια Βίου Μάθησης).
Έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων και είναι υποψήφια διδάκτωρ στη Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας