Δημήτρης Υφαντής
Ελλάδα


Ο Δημήτρης Υφαντής σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατόπιν φιλοσοφία, μουσικολογία και βυζαντινολογία στο Πανεπιστημίο Κολωνίας. Είναι αριστούχος διδάκτορας φιλοσοφίας του γερμανικού αυτού πανεπιστημίου. Στην διδακτορική του διατριβή, διερεύνησε την σημαντικότατη για την φιλοσοφία του 20ού αιώνα αντιπαράθεση του M. Heidegger με την αριστοτελική φιλοσοφία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως στην αρχαία φιλοσοφία (Πλάτων, Αριστοτέλης, Στοά), στην φιλοσοφία των Νεοτέρων Χρόνων (I. Kant) καί πρωτίστως σ' εκείνη του 20ού αιώνα (φαινομενολογία, ερμηνευτική, υπαρξισμός, M. Heidegger).

Τίτλοι:
Μεταφραστής
Επιμελητής
Υπεύθυνος Σειράς