Αντώνιος Ψιλοβίκος
Ελλάδα


Ο Αντώνιος Ψιλοβίκος, γεννήθηκε στον Παγώνδα Σάμου και αποφοίτησε από το Πυθαγόρειο Γυμνάσιο Σάμου, το 1963. Πήρε το πτυχίο τού τότε Φυσιογνωστικού Τμήματος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1968, το Master of Philosophy (MPhil) του τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Nottingham U.K. το 1974 και το διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Γεωλογίας του ΑΠΘ το 1980. Εκπόνησε διατριβή επί υφηγεσία και αναγορεύτηκε υφηγητής του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ το 1981, επίκουρος καθηγητής το 1982, αναπληρωτής καθηγητής το 1984 και καθηγητής του Τμήματος το 1987.
Είχε εκπονήσει 3 διατριβές και είχε πάνω από 100 συνολικά εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά και ανακοινώσεις δημοσιευμένες σε πρακτικά διεθνών και πανελληνίων επιστημονικών συνεδρίων. Ήταν επιστημονικός υπεύθυνος σε 42 ερευνητικά προγράμματα. Διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ (1993-1995), διευθυντής του Τομέα Φυσικής και Περιβαλλοντικής Γεωγραφίας, διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικής Γεωγραφίας, διευθυντής του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών του Τμήματος. Γεωλογίας (ΑΠΘ) και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Αιγαίου στους Μυτιληνιούς Σάμου. Ήταν μέλος του ΓΕΩΤΕΕ και μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών εταιρειών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας