Άρης Ψιλοβίκος
Ελλάδα


Ο Άρης Ψιλοβίκος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και αποφοίτησε από το 2ο Λύκειο Θεσσαλονίκης το 1989. Πήρε το δίπλωμα μηχανικού από το Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 1994, το μεταπτυχιακό δίπλωμα (MSc) από το Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ στις έγγειες βελτιώσεις και την υδραυλική το 1996 και το διδακτορικό δίπλωμα από το Τμήμα Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών του ΑΠΘ το 1999. Εργάστηκε ως εξωτερικός επιστημονικός συνεργάτης σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων με αντικείμενα το περιβάλλον και τους υδατικούς πόρους. Το 2002, μονιμοποιήθηκε ως συμβασιούχος ΙΔΑΧ στο Τμήμα Γεωλογίας (ΑΠΘ). Το 2003, εκλέχθηκε ως λέκτορας και από το 2008 ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με αντικείμενο "Αειφορική διαχείριση υδατικών πόρων". Είναι μέλος του ΤΕΕ και μέλος ελληνικών και διεθνών επιστημονικών ενώσεων.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής