Άγγελος Α. Χοτζίδης
Ελλάδα


Σπούδασε ιστορία και αρχαιολογία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και νομικά στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Νεότερη Ιστορία στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, όπου και εκπονεί διδακτορική διατριβή. Κατά τις περιόδους 1991-1996 και 2004-2007 εργάστηκε ως ερευνητής στο Κέντρο Έρευνας Μακεδόνικης Ιστορίας και Τεκμηρίωσης του Μουσείου Μακεδόνικου Αγώνα στη Θεσσαλονίκη. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην πολιτική και οικονομική ιστορία της Μακεδονίας και της Θράκης κατά τον 19ο και τον 20ό αιώνα.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής