Έρση Ζαράγκαλη
e-mail: kepsykip@otenet.gr
Ελλάδα


Η Έρση Ζαράγκαλη γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη και ζει στην Αθήνα. Έκανε σπουδές επικοινωνίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας στην Τουρκία, την Ελλάδα και τη Γαλλία. Ειδικεύτηκε στη συμβουλευτική ψυχικής υγείας και στην ψυχοθεραπεία. Ίδρυσε το Κέντρο Ψυχοκοινωνικών Προσεγγίσεων όπου εργάζεται ως σύμβουλος και ψυχοθεραπεύτρια με την υπαρξιακή προσέγγιση "Ελευθεροπαιδεία" την οποία έχει επίσης διδάξει.

Τίτλοι:
Συγγραφέας