Κωνσταντίνα Δρακοπούλου
Ελλάδα


Η Κωνσταντίνα Δρακοπούλου είναι απόφοιτος του Τμήματος Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στην ιστορία της τέχνης και σήμερα εκπονεί τη διδακτορική της διατριβή στο ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει εργαστεί στα μουσεία του Βερολίνου Alte Nationalgalerie και Hamburger Bahnhof-Museum fur Gegenwart, ενώ έχει γράψει κριτικά σημειώματα και καταλόγους εκθέσεων. Σήμερα εργάζεται ως ιστορικός τέχνης στο ΥΠΠΟΤ, στη Διεύθυνση Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, και σε ερευνητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας