Σοφία Ζευγώλη
Ελλάδα


Η Σοφία Ζευγώλη είναι απόφοιτος του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτωρ γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου του Cambridge. Είναι επίσης κάτοχος Μ.Ρhil. στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και μεταπτυχιακού τίτλου ειδίκευσης στη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδάσκει γλωσσολογία και νέα ελληνικά στο Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (Deree - The American College of Greece. Έχει επίσης εργαστεί ως επιστημονική σύμβουλος σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων του Υπουργείου Παιδείας. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη σύνταξη, την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα, την κοινωνιογλωσσολογία και την επικοινωνία.

Τίτλοι:
Συγγραφέας