Κωνσταντίνος Μπλατάνης
Ελλάδα


Ο Κωνσταντίνος Μπλατάνηςείναι διδάκτωρ αμερικανικής λογοτεχνίας και πολιτισμού του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι επίσης κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης (Μ.Α.) του Τμήματος Αγγλικής του State University of New York, όπου φοίτησε ως υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright. Από το 2009 είναι λέκτορας στο Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τους τομείς: αμερικανική λογοτεχνία, σύγχρονο αμερικανικό θέατρο, pop κουλτούρα, film και media studies. Έχει γράψει το βιβλίο "Ρopular Culture Icons in Contemporary American Drama", 2003).

Τίτλοι:
Συγγραφέας