Νικόλας Καραχάλης
Ελλάδα


Ο Νικόλας Καραχάλης είναι μέλος ΣΕΠ/Εντεταλμένος Διδασκαλίας στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και στο Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Τίτλοι:
Συγγραφέας