Αγγέλικα Ψαρρά
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής
Εισηγητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ιδιοτυπίες μιας μάλλον κοινότοπης κατάθεσης[ Έλλη Παππά, Μαρτυρίες μιας διαδρομής ]Περιοδικό "Αρχειοτάξιο" τχ.13Ιούνιος 2011