Κώστας Βαλάκας
Ελλάδα


Δίδαξε στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης (1990-1997) και, από το 1998, διδάσκει ως Αναπληρωτής Καθηγητής της εμηνείας και της θεωρίας του αρχαίου ελληνικού δράματος, στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών. Η έρευνα και οι δημοσιεύσεις του για το αρχαίο ελληνικό δράμα, κυρίως την τραγωδία, αναφέρονται στην χρήση της μυθολογικής παράδοσης και του ποιητικού λόγου, στις παραστάσεις, στην πολιτική και αισθητική θεωρία του κλασσικού θεάτρου.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μεταφραστής
Φωτογράφος
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Η πολλαπλότητα του προσώπου της Ηλέκτρας του Σοφοκλή στο κείμενο και την παράσταση[ Ελένη Παπάζογλου, Το πρόσωπο του πένθους ]Περιοδικό "Σύγχρονα Θέματα" τχ.128Ιανουάριος-Ιούνιος 2015