Βάντα Τσέλιου
Ελλάδα


Η Βάντα Τσέλιου γεννήθηκε στην Αθήνα. Το 1980 πήρε το πτυχίο της από το Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1998 μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στη διδασκαλία και την αξιολόγηση από το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του ίδιου Πανεπιστημίου. Από το 1982 υπηρετεί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και εργάστηκε σε δημόσια γυμνάσια και λύκεια του Πειραιά και της Αθήνας, στο ΚΕΕ την περίοδο 1999-2001, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας το 2002. Σήμερα υπηρετεί ως διευθύντρια στο 46ο Γυμνάσιο Αθηνών.

Τίτλοι:
Συγγραφέας