Γιώργος Τσιρώνης
Ελλάδα


Ο Γιώργος Τσιρώνης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1960. Κατάγεται από το Μονοδέντρι Αχαΐας. Σπούδασε νομικά. Ζει με την οικογένειά του στην Πάτρα.
Η πρώτη του συλλογή με τίτλο "Αφιερώσεις" εκδόθηκε το 2009 από το "Πολύεδρο".

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Εισηγητής