Πελαγία Κογκούλη
Ελλάδα


Η Πελαγία Κογκούλη γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου Σπουδών του ίδιου τμήματος στη Σχολική Παιδαγωγική και πτυχιούχος του Τμήματος Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Τίτλοι:
Συγγραφέας