Σωτήρης Σιαμανδούρας
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Μετάφραση
Επιμέλεια
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Η γελαστή κουλτούρα της ανεκτικότητας[ 1694-1778 Voltaire, Πραγματεία περί ανεκτικότητας ]"Εφημερίδα των Συντακτών" 30/6/2018