Νικόλαος Βεντούρας
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Ζωγράφος