Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου
e-mail: www.pkpartners.gr/vpapakonstantinou.htm
Ελλάδα


O Βαγγέλης Παπακωνσταντίνου είναι δικηγόρος Αθηνών, ιδρυτής-εταίρος της Εταιρείας Δικηγόρων MPlegal, και Καθηγητής στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου των Βρυξελλών (Vrije Universiteit Brussel), και διδάσκει Επιχειρηματικότητα στο πρόγραμμα MBA του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

www.papakonstantinou.me

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμελητής