Στρατής Κωνσταντάρας
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Ο ρόλος της λεηλασίας[ Götz Aly, Το λαϊκό κράτος του Χίτλερ ]Περιοδικό "Σοσιαλισμός από τα Κάτω" τχ.77Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2009
Η Ιστορία δεν είναι ουδέτερη[ Hagen Fleischer, Οι πόλεμοι της μνήμης ]Περιοδικό "Σοσιαλισμός από τα Κάτω" τχ.74Μάιος-Ιούνιος 2009