Ροζαλί Σινοπούλου
Ελλάδα

Τίτλοι:
Μετάφραση
Επιμέλεια
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Με αφορμή έναν τάφο… Η αέναη καταγωγική χειρονομία του Δημοσθένη Αγραφιώτη[ Ελισάβετ Αρσενίου, Πολιτιστική ποίηση ]Περιοδικό "Σύναψις" τχ.56Ιανουάριος-Μάρτιος 2020