Δήμητρα Σύρκου
Ελλάδα

Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Το Ζ της ζωής[ Γωγώ Ατζολετάκη, Το Ζ της ζωής ]Περιοδικό "Index" τχ.38Μάρτιος 2010