Κυριακή Δεμίρη
Ελλάδα

Τίτλοι:
Εισηγητής
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Από το χαρτί στην οθόνη[ Elfriede Jelinek, Η πιανίστρια ]Περιοδικό "Ένεκεν" τχ.18Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2010