Μάρω Βακαλοπούλου
Ελλάδα


Η Μάρω Βακαλοπούλου είναι δημοσιογράφος και εργάζεται στην εφημερίδα "Τα Νέα".