Δημήτρης Πνευματικός
Ελλάδα


Ο Δημήτρης Πνευματικός είναι επίκουρος καθηγητής Εξελικτικής Ψυχολογίας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Είναι διδάκτορας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και εργάζεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας από το 2002. Τα διδακτικά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τη μελέτη της ανάπτυξης του παιδιού και των παραγόντων που την επηρεάζουν. Έχει δημοσιεύσει έναν σημαντικό αριθμό επιστημονικών άρθρων και παρουσιάσει τις έρευνες του σε συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πρόσφατα συμμετέχει, μαζί με επιστήμονες από άλλα επτά ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, σε μια έρευνα με στόχο την ανάπτυξη κινήτρων των μαθητών προς τις φυσικές επιστήμες.

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Επιμέλεια