Γιώργος Λιακόπουλος
Ελλάδα

Τίτλοι:
Συγγραφέας
Κριτικές - Παρουσιάσεις:
Τα δάνεια της... Εξάρτησης[ Γιώργος Ρωμαίος, Η Ελλάδα των δανείων και των χρεοκοπιών ]"Τα Νέα"/ "Βιβλιοδρόμιο" 23/3/2012