Ιωάννης Ρεφανίδης
Ελλάδα


Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Τίτλοι:
Επιμελητής